Kan vi levere til udlandet ?

I visse tilfælde kan vi levere til mange forskellige lande.
Dog altid efter aftale via email korrespondance. Send os en mail på Bilstereoklub@gmail.com
Vi kan levere med GLS, Post Nord, eller anden speditør, vi kan også modtage afhentninger fra din speditør.
Vi sender gerne til adresser udenfor EU såsom Norge.
Husk altid at der kan være told og moms på vare som skal betales ved modtagelse af varen.
Kontakt os gerne for at aftale nærmere via email : bilstereoklub@gmail.com.

Bemærk at vi kan kræve legitimation såsom pas eller kørekort
for at være sikker på at du er den vi handler med. “for at undgå svindel”

Husk hvis du er bosiddende udenfor Europæiske union betaler du selv for alt evt. fortoldning og import moms /Skat mm. Idet øjeblik din forsendelse kommer til dit land og indfortoldes.
Det betyder at www.bilstereoklub.com ikke står til ansvar for evt. ekstra omkostninger der måtte komme for dig ved køb hos os.
Vi kan til enhver tid give dig et skriftligt tilbud på selve fragten , men vi kan ikke holdes ansvarlige for ekstra omkostninger fra din stat som evt. vil pålægge dig et evt. importkrav.
Skriv til os på email : bilstereoklub@gmail.com. for info i dit tilfælde.

Mvh. Bilstereoklub.com
29.04.2021Can we Ship international ?

In some cases we can deliver to many different countries.
However, always by appointment via email correspondence. Send us an email at Bilstereoklub@gmail.com
We can deliver with GLS Post Nord, or another forwarder, we can also receive pick-ups from your forwarder.
We are happy to send to addresses outside the EU such & Norway.
Always remember that there may be customs and VAT on the item that must be paid upon receipt of the item.
Please contact us to arrange further via email: bilstereoklub@gmail.com.

Please note that we may require identification such as a passport or driving license
to make sure you are the one we are dealing with. “to avoid fraud”

Remember if you live outside the European Union, you pay for everything yourself. customs clearance and import VAT / Tax etc. As soon as your shipment arrives in your country and is cleared through customs.
This means that www.bilstereoklub.com is not responsible for any. extra costs that may come to you when buying from us.
We can at any time give you a written offer on the shipping itself, but we can not be held responsible for extra costs from your state as any. will impose on you a possible import requirements.
Write to us by email: bilstereoklub@gmail.com. for info in your case.

Regards. Bilstereoklub.com
29.04.2021